DELA

Stor miljödebatt nästa månad

LAGTINGET. Det blir en stor debatt om miljön och klimatförändringar i Ålands lagting. Opositionen har i ett spörsmål frågat vilka åtgärder landskapsregeringen har vidtagit för att landskapet skall leva upp till Kyotoprotokollet samt till de av EU uppställda målen om ett reducerat koldioxidutsläpp.
Landskapsregeringen skriver i sitt svar att man anser att frågan är bredare än frågeställningen och att landskapsregeringen kommer med ett meddelande om landskapets klimatstrategi i maj.
Mats Perämaa (lib) var under förra frågestunden inte nöjd med svaret.
– Finns det inget färdigplanerat som man kan redogöra för? Hur skulle frågeställningen kunnat vara bredare?
Näringsministern Jörgen Strand (fs) svarade att landskapsregeringen genom att skjuta fram diskussionen hoppas få en bra debatt på ett bredare plan, eftersom det är en så viktig fråga. (as)