DELA

Stadens generalplan återremitterades

Mariehamns stadsutvecklingsnämnd fattade inget beslut om generalplanen på sitt möte i måndags. Planen antogs 2006, men har aldrig fastställts av fullmäktige vilket har orsakat problem för stadsarkitektkontoret. Frågan aktualiserades efter ett beslut från Ålands förvaltningsdomstol att upphäva en tidigare godkänd ändring av stadsplanen som gällde en tomt i Sviby där byggrätten utökats rejält.
Beslutet innebär bekymmer för stadsarkitektkontoret. I princip betyder det att staden inte kan höja exploateringsrätten på en tomt utan att göra det på alla andra tomter med motsvarande förutsättningar. Stadsarkitekt Sirkka Wegelius ville i sin beredning av ärendet att generalplanen ses över över och sedan fastställs av fullmäktige. Men nämnden valde att återremittera ärendet.
– Vi vill utreda den juridiska frågan först, säger nämndens ordförande Donny Isaksson.
Inte heller fattades något beslut om att häva k-märkningen av Södragatan 17. Också det återremitterades.
– Vi ska höra den sökande igen, förhoppningsvis på nästa möte. (mw-w)