DELA

Sommarmöten för rådets utskott

Barn och ungas psykiska hälsa och gränshinder är två av de ämnen som ska behandlas av den åländska delegationen i Nordiska rådet.

Nordiska rådets välfärdsutskott och näringsutskott har i veckan sommarmöten på Grönland respektive i Köpenhamn.

Christian Bejiar är ordförande i välfärdsutskottet och kommer kommer att delta i mötet i Nuuk på Grönland. Man kommer bland annat att diskutera barn och ungas psykiska hälsa, välfärdstjänsterna i de olika delarna av Norden och utskottets arbete mot gränshinder.

Vice ordförande för näringsutskottet Anders Eriksson deltar i sommarmötet i Köpenhamn. Där kommer utskottet att diskutera svart arbete och grå ekonomi, vindkraft till havs och transport och energifrågor. Även näringsutskottet kommer att behandla frågan gränshinder. (ls)