DELA

Sex söker tullchefsjobb

Sex personer har sökt jobbet som bevakningschef inom Ålands tulldistrikt och vill alltså efterträda nya polismästeran Camilla Hägglund. Ansökningstiden gick ut i måndags.
– Samtliga sökande är bosatta på Åland, berättar tulldirektör Christina Ehrnström.
Bevakningschefen ansvarar bland annat för bekämpning av tullbrott inom hela tulldistriktet och basar för 30 personer. Tjänsten är ett vikariat. (tt-s)