DELA

(SD) hänvisar till Åland i språkmotion

– För oss är det självklart att svenskan i alla sammanhang bör ha statusen officiellt huvudspråk, något den i dagsläget har i Finland och på Åland, men inte i Sverige.
Det skriver Sverigedemokraterna Mattias Karlsson och Richard Jomshof i en motion till Sveriges riksdag om svenska språkets ställning i landet.
Karlsson och Jomshof vill att språklagen ändras så att all information utgiven av svenska aktörer skall finnas tillgänglig på svenska.
– Allt annat är orimligt. Dessutom anser vi det vara orimligt att de fem minoritetsspråken alltid har statusen officiella medan svenskan endast anses officiell i internationella kontakter, skriver de två motionärerna. (tt-s)