DELA

Sänkta hastigheter på Eckeröväg

Skylten för 90 kilometers hastighet i Eckerö Storby flyttas 180 meter i riktning mot Mariehamn. 70 kilometer i timmen blir den högsta tillåtna hastigheten på sträckan. Det gör landskapet för att upplysningsskylten om bashastigheten 70 kilometer i timmen inte längre ska missuppfattas som gällande hastighetsbegränsning längs vägen.
I Eckerö Kyrkoby förlängs 70-gränsen cirka 150 meter i riktning mot Storby för att den nya anslutningen till Eckerö golfbana ska vara på 70-sträcka. (pd)