DELA

Saneringsplan för Grelsby godkändes

Nu skall inomhusluften i Grelsby sjukhus saneras. Hälsonämnden inom ÅHS har godkänt en saneringsplan för byggnaden.
Det var för ett år sedan man slog larm om dålig luft i sjukhuset och genom provtagningar som hälsoinspektionen gjorde kunde man konstatera att det fanns mikrofiberspartiklar i rumsluften.
Nämnden kräver dock att det skall bli en tre månaders prövotid av ventilationsåtgärderna då man gör månatliga mätningar för att se att luften verkligen förbättras.
Det är ÅHS styrelse som har fastställt planen som alltså hälsonämnden nu godkände. (tt-s)