DELA

Samräddning nu fem år försenad

Före årsskiftet 2009/2010 skulle kommunerna utarbeta riktlinjer för en gemensam åländsk räddningsmyndighet. Det stadgas i landskapets räddningslag.
– Detta har ännu inte realiserats. Inga framsteg har gjorts kring frågan om gemensam räddningsmyndighet, konstaterar nu räddningsverket i Mariehamn som fortfarande vill att brand- och räddningsmyndigheterna på Åland skall samordnas.
Räddningsverket vill också att man lyfter fram det operativa samarbetet och uppger inför infrastrukturens möte på onsdag att man tänker verka för att den larm- och biståndsplan, som räddningslagen också kräver, skall förverkligas. (tt-s)