DELA

Samråd om laxförslag

Landskapsregeringen ska samråda med jord- och skogsbruksministeriet för att hitta en gemensam position om reglering av laxfisket i Östersjön. När förslaget i våras behandlades av riksdagen ändrade utskottet regeringens förslag. Då visade det sig att det inte fanns något system för hur man skulle ta hänsyn till Ålands åsikt i sådana situationer.
Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér uppmärksammade problemet och fick gehör av jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen. Nauclér säger dock att man borde få till stånd en permanent lösning för liknande situationer.
Om landskapsregeringen och ministeriet inte kan komma fram till en gemensam ståndpunkt ska Finland föra fram två åsikter i Bryssel. (aks)