DELA

Samarbete kring handikapp på is

Flera åländska kommuner anser att det är inte någon större idé att utreda ett kommunalt samarbete inom handikappservicen innan man vet dels hur KST (kommunernas socialtjänst) skall förverkligas och dels hur den nya riksomfattande reformen inom handikappsektorn kommer att se ut.
Det konstaterar Jomalas socialchef Jan Mattsson som, på uppdrag av fullmäktige, pejlat intresset för ett samarbete.
– Den allmänna bedömningen är att man visserligen är positiv till samarbete men vill avvakta det pågående reformarbetet, skriver Mattsson i sin rapport.
Han tillägger att man dessutom först borde se och utvärdera hur det nya samarbetet med staden kring barnskydd lyckas innan man tar helt nya steg.
Rapporten skall nu lämnas till fullmäktige för kännedom. (tt-s)