DELA

Riksjournalister tjänar mer än åländska

Ålands journalistförening har låtit undersöka de åländska journalisternas löner. Med i undersökningen är Ålands radio, tidningen Åland och Nya Åland. En liknande undersökning gjordes i riket för ett halvt år sedan och det visade sig att journalisterna på Åland i snitt har 355 euro mindre i månadslön än sina finländska kollegor.
De anställda vid Ålands radio har högst lön, även om skillnaden inte är stor. De anställda vid tidningen Åland har i snitt 68 euro mindre än de vid radion och på Nya Åland har man i snitt 78 euro mindre i lön.
Liksom övriga landet har de kvinnliga journalisterna på Åland lägre lön än sina manliga kollegor. Skillnaden är dock mindre på Åland än i riket. På tidningen Åland har de kvinnliga journalisterna i snitt högre lön än de manliga. På Ålands radio är löneklyftan mer än hundra euro per månad.
Snittlönen på Ålands radio är 2.660 euro, på tidningen Åland 2.592 och på Nya Åland 2.582. (ke)