DELA

Riksdagen rättade till misstag

Framöver skall alla ändringar som rör självstyrelselagen behandlas av riksdagens grundlagsutskott.
Det har riksdagen beslutat efter ett misstag i fjol, där konsumentrådgivningen överfördes från kommunerna till staten, på Åland till länsstyrelsen, utan att lagtinget fick behandla förslaget.
På Åland protesterade en majoritet i lagtinget genom att rösta nej till lagförslaget.
Riksdagen rättade till förfarandet, men samtidigt föreslog talmanskonferensen i december i fjol att alla regeringspropositioner som gäller ändringar av Ålands självstyrelselag bör behandlas av grundlagsutskottet. Grundlagsutskottet gick på samma linje i tisdags.
Bestämmelsen behöver knappast någonsin tillämpas eftersom justitieministeriet har lagt om rutinerna så att ministeriet i fortsättningen bereder alla ändringar av självstyrelselagen för Åland. På så sätt kommer ändringarna till riksdagen i separata propositioner och behandlas automatiskt av grundlagsutskottet. (ht)