DELA

Pskologidoktor gör barnhemsutredning

Doktorn i psykologi, Sanna Roos, i Mariehamn, ska i vinter skriva en slutrapport utgående från de sex intervjuer som gjorts med barn som vårdades vid Stiftelsen Hemmet i Lemland mellan åren 1953 och 1971.
– Det är inte så många intervjuade, men de är långa och det finns mycket material, säger Sanna Roos till Ålands Radio.
Utredningen gjordes efter initiativ av Krister Lumme, som själv var ett av de barn som samhällsvårdades på hemmet under den aktuella perioden, och arbetet har pågått i flera år.
De intervjuade har man nått via annonser där man bett tidigare barnhemsbarn att ta kontakt. Lumme krävde i januari i fjol att landskapsregeringen aktivt skulle söka upp berörda personer, men landskapet svarade då att utredningen ska bygga på strikt frivillighet.
När utredningen är klar ska landskapsregeringen ta ställning till de krav på ersättning och offentlig ursäkt som tidigare framförts. (ab)