DELA

Prosteridag i Geta på måndag

På måndag är det prosteridag i Geta församlingshem med start kl. 17.
Temat för dagen är ”Din insats gör skillnad – en kväll kring gudstjänsten”. Diskussionen handlar om ”Delaktighet i praktiken – om barn och ungdomar i gudstjänsten” och ”Delaktighet i praktiken – om gudstjänstgrupper”.
Gäst är Fredrik Modéus, präst i domkyrkoförsamlingen i Lund. Han presenteras så här:
”Fredrik är en inspirerande föreläsare och han har själv i egenskap av kyrkoherde jobbat långsiktigt med gudstjänstlivet i sin tidigare församling, Helgeands församling i Lund, där gudstjänsten de senaste tio åren har samlat allt flera deltagare och inkluderar både barn och ungdomar. Fredrik har i sin församling visat att det går att vända trenden och skapa en ökad delaktighet kring gudstjänsten.
Han jobbar nu med samma frågor i domkyrkoförsamlingen. Fredrik har även skrivit flera böcker som behandlar gudstjänst- och församlingsutveckling.”
Arrangörer är Ålands prosteriförening, Domkapitlet i Borgå stift och Finström-Geta församling.