DELA

Promenaddäck för 1,5 miljoner

Förslaget till utveckling av Östra hamnen som stadsarkitektkansliet tagit fram har nu granskats av stadens samhällstekniska avdelning.
Man konstaterar i utlåtandet att promenaddäcket som föreslås mellan Mariehamns seglarförening och Fahlers brygga skulle öka trivselfaktorn betydligt.
Enligt en preliminär kostnadsberäkning skulle däcket, som är cirka 1 350 kvadratmeter, kosta minst 1,5 miljoner euro att bygga. Till det tillkommer årlig skötsel, driftskostnader och avskrivningar på cirka 100 000 euro.
Avdelningen ställer sig tveksam till det föreslagna bassängbadet och hänvisar till att det redan finns badplatser i närheten som alla drabbats av ekonomiska nedskärningar. (tt-s)