DELA

Presidieval utan problem

HAMMARLAND. De politiska blocken i Hammarland valde att avstå från proportionella val – med allt det extrajobb det hade medfört – när det ajournerade fullmäktigemötet återupptogs i tisdags. Meningen var att kommunstyrelse och fullmäktigepresidium skulle utses på det nya fullmäktiges första möte förra veckan, men eftersom liberaler och obundna kände sig förfördelade vid den föreslagna fördelningen av poster yrkade man på proportionella val.
Under mellantiden hade blocken dock kommit överens och ny kommunstyrelse kunde klubbas av utan omröstning.
Så här ser sammansättningen ut: Kommunstyrelseordförande Lars Häggblom (C), vice ordförande Håkan Jansson (Lib), Camilla Karlsson (C), Eija Lagerberg (C), Stefan Öström (C), Henrik Lagerberg (S) och Sofie Roxbäck (Ob).
Nya kommunfullmäktige fick därför en något annorlunda sammansättning: Ordförande Stig Mattsson (C), vice ordförande Josefin Cleve-Andersson (Lib), Mona Eriksson (C), Tommy Eriksson (C), Jenny Gustafsson (C), Kerstin Idman (C), Anders T Karlsson (C), Anne-Maj Mattsson (C), Gunni Mattsson (C), Michael von Beetzen (C), Tomas Blomberg (Lib), Gunnar Gustafsson (Lib), Tommy Saarinen (Lib), Catherine Grönberg-Frisk (S) och Tord Sjöblom (Ob). (ao)