DELA

Post- och tullhusets café bjuds ut

Landskapregeringen begär nu in anbud på driften av caféet vid Eckerö post- och tullhus från och med maj 2013. Det regeringen vill ha anbud på är driften av caféutrymmena inklusive allmänna toaletterna i den nordöstra flygelbyggnaden vid Post- och tullhuset samt ett större kök, matsal och kontor i huvudbyggnadens första våning.
Hyrestiden är fyra månader per år, under perioden 1 maj – 31 augusti, åren 2013 – 2017, med eventuell möjlighet till förlängning. Om hyrestagaren så önskar är landskapsregeringen beredd att även förhandla om eventuell uthyrning under andra tider av året.
Vid val av hyrestagare kommer landskapsregeringen att förutom hyresbeloppet även värdera anbudsgivarens förutsättningar att bedriva en lämplig caféverksamhet med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden och anpassningen till områdets kulturmiljö.
Senast den 17 december skall anbuden vara inlämnade. (jk)