DELA

Polisen bör bli lättare att nå

Flytten av polisens växel till landskapsregeringen har lett till klagomål om att polisen i dag är svårare att nå.
Polisstyrelsen, som tog upp frågan på sitt senaste möte, konstaterar att det är viktigt för den allmänna tryggheten att polisen är lättillgänglig.
Eftersom man i övrigt är nöjd med den nya växeln beslöt styrelsen att i första hand förbättra informationen på hemsidan för att i höst titta närmare på tillgängligheten och då bland annat utreda förutsättningar för en telefontid också utanför landskapets kanslitid. (tt-s)