DELA

Pengar för ny brandbil

Lumparlands kommun har beviljats en landskapsandel på 148 050 euro för sin nya släckningsbil.
Landskapsregeringen hänvisar i sin motivering till räddningslagen som möjliggör landskapsandelar till kommuner om räddningsverksamheten kräver dyra anskaffningar. (tt-s)