DELA

Paf får svar om laglighet

Ålands penningautomatförening (Paf) vill ha bekräftelse från Ålands landskapsregering på att verksamheten som Paf bedriver till alla delar är förenlig med lag.
I en skrivelse man skickat in vill man ha ett förtydligande efter riksåklagare Christer Lundströms beslut från mars 2012 om Pafs verksamhet i riket. Beslutet har Nya Åland skrivit om tidigare.
Landskapsregeringen konstaterar att riksåklagaren, förutom ett frikännande angående marknadsföringen i riket, anser att den skärmbild som tagits från Paf:s hemsida den 18 november 2011 visar aggressiv marknadsföring och kan anses gå över gränsen för tillåten marknadsföring. Men frågor på detaljnivå angående Paf:s webbsidor berör Polisstyrelsen, inte landskapsregeringen, skriver kansliminister Gun-Mari Lindholm (Ob). (ns)