DELA

Öppen stämma i hamnbolaget

Stadsstyrelsen godkände i går kväll ägardirektiven för det nya bolaget Mariehamns hamn ab men inte utan omröstning.
Karl-Johan Fogelström (S) föreslog, understöd av Bert Häggblom (Ob) att bolagsstämman skall vara öppen för allmänheten. Han fick samtliga utom stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (MSÅ) med sig.
Nu skall ännu stadsfullmäktige säga sitt om ägardirektiven. (tt-s)