DELA

Öppen bolagstämma krävde omröstning

– Jag är absolut för insyn och öppenhet, det är bra. Men jag är tveksam till formuleringen att hamnbolagets bolagsstämma skall vara öppen för allmänheten.
Det sade stadsfullmäktiges förste vice ordförande Tage Silander då det nya hamnbolagets ägardirektiv diskuterades i tisdags. Silander anser att formuleringen kan leda till att precis vem som helst kommer på stämman och skulle hellre se att man begränsat öppenheten till fullmäktiges ledamöter och massmedia.
Förslaget att stryka meningen fick stöd av 11. Majoriteten godkände ägardirektiven precis som de var formulerade i förslaget. (tt-s)