DELA

Omröstning om färdtjänst

Det finns fortfarande inte tillräckligt med invabilar eller rullstolsbilar som är anslutna till stadens elektroniska system. Socialnämnden i Mariehamn har därför beslutat acceptera den manuella redovisningen fram till årets slut.
Nämndens ledamot Ulf-Peter Westmark (Lib) anser att förslaget skall gälla alla bilar, inte bara invabilar. Han fick dock bara Hannele Vaitilo (Lib) och Dennis Björk (C) med sig då det blev omröstning i frågan.
Björk reserverade sig mot majoritetens beslut. (tt-s)