DELA

Nytt utbildningsprogram inom logistik diskuteras

Ålands gymnasium har gjort en utredning gällande en utbildning inom fordons- och transportbranschen. Utbildningen är tänkt att samla studerande med intresse för transportbranschen och förbereda för en yrkesverksamhet som chaufför.
Landskapsregeringen antecknar utredningen till kännedom och ger styrelsen för Ålands gymnasium i uppdrag att tillsammans med yrkesrådet kartlägga det framtida behovet av utbildningsinsatser inom fordons- och transportbranschen.
Man vill också att Ålands gymnasium föreslår vilka som kan vara målgruppen för utbildningen och hur upplägget för en eventuell utbildningsinsats kunde se ut. (ml)