DELA

Nya fondreglerna strider mot beslut

De nya reglerna för bidrag ur stadsbildsfonden överensstämmer inte med det ursprungliga uppdraget. Det konstaterar tf stadsdirektör Emma Dahlén som vill att stadsstyrelsen återremitterar ärendet till stadsutvecklingsnämnden.
Dahlén hänvisar till ett beslut som en tidigare stadsstyrelse tagit i november 2010. Enligt det beslutet skall stadsbildsfonden utgå helt och i stället skall det nuvarande hedersomnämnandet Chiewitzpriset bestå av en penningsumma som kan gå till både k-märkta byggnader och till nya byggnader eller andra åtgärder som förbättrar stadsbilden.
Som Nya Åland tidigare har berättat beslöt stadsutvecklingsnämnden på sitt senaste möte att ändra stadsbildsfondens namn till stadsbildsbidrag. Bidrag skall delas ut årligen, bland annat som kompensation för åtgärder som vidtagits för att hålla k-märkta hus i skick. Chiewitzpriset skulle enligt nämndens beslut kvarstå som det är. (tt-s)