DELA

Ny tjänsteman för integrationsfrågor

En tjänst som integrationssamordnare bildas vid landskapsregeringens jämställdhetsenhet i mars.
Samordnarens ska stödja och handleda myndigheter och organisationer i integrationsfrågor, samordna och främja integration i det åländska samhället, producera informationsmaterial och fungera som sekreterare i landskapsregeringens språkråd.
Behörighetskrav för tjänsten är ”högskoleexamen med lämplig inriktning”.
Beslut om tillsättande av tjänsten togs på onsdagen av vicelantrådet Roger Nordlund (C). (ab)