DELA

Norden vill stärka klimatsamarbete

Förslag som kan stärka det nordiska samarbetet i transportpolitiska klimatfrågor skall främjas. Det har Nordiska rådets näringsutskott och miljö- och naturresursutskott beslutat under de möten som i veckan har hållits i Oslo.
Andra frågor som togs upp handlar bland annat om vilka konsekvenser EU:s jordbrukspolitik kommer att få för de nordiska länderna och också hur man skall få till stånd en mera regional och verklighetsförankrad förvaltning av fiskeriresurserna inom EU. Rådets miljöutskott att ordna överläggningar med de nordiska EU-parlamentarikerna om EU:s jordbrukspolitik.
Den åländska delegationens ordförande Wille Valve (M) och viceordförande Anders Eriksson (ÅF) och delegationssekreterare Niclas Slotte deltog i utskottsmötena i Oslo. (tt-s)