DELA

Navigationsskolan ska k-märkas

Både Mariehamns stad och landskapsregeringen har velat k-märka Navigationsskolan i över tre år. Förra veckan tog processen ett litet steg framåt då landskapsregeringen, som äger byggnaden, gav sitt förslag om hur en k-märkning kan göras till staden.
Ett av problemen har varit att staden krävt att den som någon gång bygger en tilläggsbyggnad till skolan ska tvingas återställa skolan till ursprungligt skick. I praktiken betyder det att trapphuset borde återställas och tilläggsbyggnaden på taket måste rivas.
Det här kravet gick landskapsregeringen inte med enligt utbildningsminister Johan Ehn. Just nu finns det inga planer på att bygga till.
För att en byggnad ska kunna k-märkas krävs en ändring i stadsplanen vilket i sin tur kräver att stadsutvecklingsnämnden och stadsstyrelsen godkänner förslaget.
Stadsutvecklingsnämnden behandlar ärendet i mars. Om allt går som planerat kan byggnaden få sin k-märkning i inom ett halvår. (al)