DELA

Nauclér värd för kvinnoseminarium

Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér var ordförande för torsdagens internationella seminarium ”Forward or backwards? Women’s rights in Finland” i riksdagshuset. Temat var, enligt ett pressmeddelande, genomförandet av FN:s konvention om att avskaffa all form av diskriminering av kvinnor (CEDAW).
Utrikesminister Erkki Tuomioja höll inledningstal och social- och hälsovårdsminister Susanna Huovinen berättade om jämställdhetsarbetet i Finland. Professor Ruth Halperin-Kaddari från CEDAW-kommittén har granskat hur Finland efterlever kvinnokonventionen och sade att hon hade förväntat sig mera av Finland. Trots tidigare påpekanden har Finland misslyckats att förbättra situationen på flera punkter – bland annat är våld mot kvinnor fortfarande ett stort problem, och antalet platser på skyddshem borde blir fler.
Professor Niklas Bruun, som också är sommarålänning, redogjorde för hur individuella klagomål kan förbättra kvinnors rättigheter.
– Det har varit ett givande seminarium, jag är glad att professor Halperin-Kaddari var så rakt på sak, vissa missförhållanden har vi redan tagit itu med i Finland, men mycket återstår innan Finland igen kan vara förebild vad gäller jämställdhet och kvinnors rättigheter, säger Nauclér i pressmeddelandet. (mw-w)