DELA

Motstånd mot rondell i Kvarnbo

SALTVIK. Det är bra att trafiksäkerheten i Kvarnbo förbättras, men kommunstyrelsen anser att landskapsregeringen bör utvärdera andra trafiklösningar än en rondell. Därtill önskar man att landskapet bygger en skyddsvall mot det markområde som fornföreningen Fibula arrenderar och använder till Vikingamarknaden.
Det skriver Saltviks kommun i sitt utlåtande om vägplanen för landsväg 50, sträckan Kvarnbo-Hullby.
Styrelsen antecknade även till kännedom att tekniska nämnden avser att lösa markfrågan i samförstånd med de respektiver markägarna. På så sätt kan man undvika att vägplanen måste ställas ut skilt för den planerade gång- och cykelbanan. (ab)