DELA

Modellstaden bör få sin plats

Modellstaden, det vill säga miniatyren av 1920-talets Mariehamn, bör få en slutlig placering. Det anser stadsfullmäktigeledamöterna Birgitta H Eriksson och Birgitta Johansson från Ålands Framtid som nu har lämnat in en motion i frågan.
Modellen kräver, då den blir helt klar, en yta på 440 kvadratmeter. Den står nu i Mariepark men det hyresavtalet går ut i april 2013.
Eriksson och Johansson påminner om tidigare löften om att modellen kunde placeras i före detta läromedelscentralens utrymmen i stadsbiblioteket och de vill att staden inleder förhandlingar med landskapet i frågan.
– I Stockholm har deras modellstad fått permanent placering i Kulturhuset invid Sergels torg. Där har man förstått dess unika kulturvärde, skriver kvinnorna i motionen. (tt-s)