DELA

Ministerium påminner om byggregler

Efter att ha fått ett brev om att det förekommer svårigheter att tillämpa byggbestämmelserna på Åland eftersom man använder rikssvenska standarder istället för finländska har Justitieministeriet (JM) skickat ett brev till landskapsregeringen.
I brevet konstaterar JM att även om bygglagen är åländsk behörighet hör standardisering till rikets behörighet och därför kan inte Åland ändra på standarderna inom plan- och bygglagen.
JM hänvisar till Högsta domstolens utlåtande över den nya åländska lagen när den kom 2008 att landskapsregeringen måste ta i beaktande att standardiseringen hör till rikets behörighet.
Ministeriet skriver dock att man inte kan avgöra frågor som gäller tolkningen av självstyrelselagen, men vill göra landskapsregeringen uppmärksam på problemet ”för den händelse att det inte går att tillämpa finländska byggnadsstandarder i landskapet. ”
Standardisering innebär att man har fastslagna typer, dimensioner och detaljer för bland annat fönster- och dörrsnickerier och isolering.. (ns)