DELA

Miljötillstånd till fiskodlingar

Miljöprövningsnämnden beslutade vid ett möte den 23 maj att ge miljötillstånd till Käringsunds fisk ab för fortsatt fiskodling vid Vänskär, hållande av slaktfisk vid Främstö samt för vinterförvaring vid Främstö i Eckerö Storby.
Även Brändö Lax ab beviljades miljötillstånd för fortsatt fiskodling i Brunnsöfjärden invid Ånholm samt för vinterförvaring mellan Ådskärsgrundet och Killingholm i Brändö Torsholma by. (ml)