DELA

Miljöstöd kan sökas för nya fartyg

Kommunikationsministeriet förklarar stöd för investeringar i nya fartyg i syfte att höja nivån på miljöskyddet lediga att sökas. Det skriver man i ett pressmeddelande.
Statsunderstödet kan beviljas till ett belopp av högst 7,5 miljoner euro.
Stöden betalas när fartygen är färdiga. Eftersom det anslag som reserverats för detta ändamål i statsbudgeten är ett treårigt reservationsanslag ska investeringarna fullbordas (fartyget ska vara färdigt) senast i september 2016. Beslut om utbetalning av stödet ska fattas och stödet betalas före utgången av 2016. (ml)