DELA

Markus Nordberg fortsätter köra post

Postbåtstrafiken i Ålands södra skärgård ska fortsättningsvis skötas av Markus Nordberg från Kökar Kyrkogårdsö.
– Han hade lämnat det lägsta anbudet, säger upphandlare Per-Erik G Cederkvist vid landskapets infrastrukturavdelning.
Avtalet gäller fram till den 14 december 2016 och kostar 140 000 euro.
Besvärstiden 28 dagar. (ka-f)