DELA

Marknadsdomstolen styrker språkbesvär

Alandic Terapi ab har fått rätt i marknadsdomstolen mot FPA:s enhet på Åland.
Bolaget skickade ett anbud till en upphandling till FPA:s adress på myndighetens svenskspråkiga hemsida. Anbud skulle däremot enligt den finskspråkiga anbudsannonsen skickas till en annan adress. Därför förkastades bolagets anbud.
Marknadsdomstolen konstaterar att rätt information om upphandlingar ska publiceras på både svenska och finska. FPA:s upphandlingsbeslut rivs därmed upp. (eh)