DELA

Mariehamns tryckeri fick investeringsstöd

Mariehamns tryckeri Ab har beviljats ett investeringsbidrag på 48.250 euro av landskapsregeringen. Det motsvarar 10 procent av det totala investeringsbeloppet av den digitala tryckpress som Mariehamns tryckeri skall köpa.
Den nya tryckpressen möjliggör en större exportverksamhet än vad tryckeriet har i dag.
– Vi går mot att vara mer ett serviceföretag än enbart tryckeri. Vi vill erbjuda våra kunder helhetslösningar som inkluderar alla aspekter av trycksaksproduktionen. Investeringen är en del av den processen, skriver man i ett pressmeddelande.
Den nya tryckpressen planeras vara installerad i slutet av sommaren. (ke)