DELA

Många brottsrubriker i tvist kring lägenhet

Förskingring, hemfridsbrott, skadegörelse och ärekränkning är brottsrubriceringar i ett fall med två tvistande parter som polisen har utrett.
Händelserna har utspelat sig under augusti månad 2014 och rör en lägenhet i centrala Mariehamn som en hyresvärd har hyrt ut till en privatperson.
Hyrestagaren har anmält hyresvärden för att olovligen ha trängt sig in i bostaden för att göra reparationsarbeten och för att ha förskingrat lös egendom tillhörande hyrestagaren.
Hyresvärden i sin tur har anmält hyrestagaren för att ha tillfogat materiella skador inne i lägenheten vilket ska ha lett till behov av kostsamma reparationer, för att ha tagit med sig lös egendom från bostaden i samband med flytt och för att ha utdelat kränkande kommentarer i riktning mot hyresvärden.
Ärendet har sänts till åklagare för åtalsprövning. (ms)