DELA

Lyfthjälpsavtal får ett lyft

LUMPARLAND. Lyfthjälpen inom äldreomsorgen har uppdaterats. Hjälpen tillhandahålls av Lumparlands frivilliga brandkår, som rycker in om någon på ett äldreboende behöver lyftas och tillräcklig personalstyrka inte finns på plats.

– Det tidigare avtalet behövde uppdateras så att det uppfyller dagens behov, säger kommundirektör Tomas Urvas.

Bland annat har äldreomsorgen nu möjlighet att ringa via alarmcentralen, som kallar lämpliga personer från frivilliga brandkåren till platsen. (mis)