DELA

Lantrådet till Förenta nationerna

Lantrådet Camilla Gunell (S) och Europarättschefen Michaela Slotte representerar Åland när en utställning om landskapet och Ålandsexemplet öppnas vid Finlands FN-beskickning i New York den 17 januari.
Dagen efter ordnas ett seminarium då lantrådet deltar i en paneldebatt. Utställningen är ett led i Finlands strävan att bli medlem i FNs säkerhetsråd 2013-2014. (pd)