DELA

Landskapet vill ha pallstöd tillbaka

Landskapsregering har återkrävt 2 200 euro som 2009 betalades i stöd till företaget HDG Journalistik för projektet Ålandspallen. Beslutet motiveras med att varken utredningsrapport, slutredovisning och uppföljningsrapport har överlämnats trots flera skriftliga uppmaningar.
Landskapet var redo att satsa 70 procent av kostnaderna, upp till 60 000 euro, för att utveckla den ergonomiska barnstolen Ålandspallen.
Men när projektet lades ner 2010 sade Michael Hancock i arbetsgruppen till Nya Åland att man hade sökt fel sorts stöd:
– Det här stödet skulle gå till marknadsundersökningar, att ta reda på om det fanns förutsättningar, men för att kunna göra det måste man ha en prototyp. Och stödreglerna tillät inte tillverkandet av en prototyp. (pd)