DELA

Landskapet bildar it-bolag

Landskapsregeringen har bestämt sig för att bilda ett bolag för it-relaterade tjänster.
– Landskapsregeringen beslöt att i enlighet med målsättningarna i Digital agenda för landskapet Åland, avtalet om samverkan i Åda och förslaget till andra tilläggsbudget för år 2014 bilda ett bolag för it-relaterade tjänster. Finanschef Conny Nyholm får fullmakt att underteckna ett avtal för bolagsbildning och ett aktieägaravtal, skriver landskapsregeringen i beslutet.
Avsikten är att it-bolaget ska tillgodose landskapets, stans och Ålands kommunförbunds behov av e-tjänster, it-drift, it-utveckling och it-förvaltning. Även andra offentligrättsliga organ ska kunna ansluta sig till bolaget i efterhand. (ml)