DELA

Jomala har rätt att ta vägavgift

JOMALA. Ett hushåll i Kungsö i Jomala har sedan våren 2013 kämpat för att få sin nuvarande vägavgift på cirka 9 200 euro sänkt.
Då kommunstyrelsen i Jomala sade nej med hänvisning till att det inte finns särskilda omständigheter som motiverar en sänkning fördes frågan vidare till förvaltningsdomstolen. Domstolen rev i höstas upp de tidigare politiska besluten med motiveringen att kommunen visserligen har rätt att inte gå med på en sänkning men att motiveringen varför man inte gör det bör vara mer utförlig.
Nu har kommunstyrelsen i Jomala behandlat frågan på nytt. I motiveringen levereras den här gången ett flertal hänvisningar till olika paragrafer, bland annat att en lägre vägavgift skulle strida mot lagen om likabehandling. Jomala konstaterar att det finns sammanlagt 14 tomtägare vid vägen som alla betalar avgift utgående från exakt samma principer. (tt-s)