DELA

Inget gehör på polisskrivelse

Ålands polisförenings skrivelse där de protesterar mot indragna polistjänster på Åland föranleder inga åtgärder konstaterar kansliminister Gun-Mari Lindholm (Ob) vid enskild föredragning.
Det gällande förslaget om indragningar har diskuterats med tf polismästare Teijo Ristola, som meddelat att de planerade indragningarna på fem tjänster är möjliga med beaktande av befintliga resurser, omprioriteringar och den kommande omorganisationen vid polismyndigheten. (ns)