DELA

Inget bidrag till Tolvis Center

Tolvis Center ab har ansökt hos landskapsregeringen om finansiering för att komma i gång med behandlingshem i Svenskfinland från år 2007.
Landskapsregeringen har beslutat avslå ansökan med motiveringen att understöd direkt till behandlingshem inte finns budgeterade på Åland. (as)