DELA

Ingen ersättning för fornlämning

Det blev avslag från landskapsregeringen på en begäran om ersättning för en olägenhet som uppstått när en markägare nekats att rubba en fornlämning.
Det handlar om en fornlämning på en fastighet i Eckerö, resterna efter ett gammalt saltsjuderi från 1600–talet, där man utvann salt ur havsvattnet.
Landskapsregeringen konstaterar att fornlämningen är unik och ska bevaras för framtiden. Man konstaterar också att det aktuella området är så stort att det finns alternativa placeringar för fritidsbebyggelse utan att behöva rubba fornlämningen.
Därför avvisar man yrkandet på 60 000 euro. (ns)