DELA

Info för äldre i biblioteket

Varje fredag klockan 11.00-13.00 med start nästa vecka finns äldreomsorgens socialarbetare Anne Lindholm och Camilla Johansson turvis på plats i Mariehamns stadsbibliotek.
Det är den nya tjänsten ”Infopunkten” som ger seniorer, äldre personer, anhöriga och andra invånare i staden möjlighet att få information och rådgivning.
– Infopunkten är ett led i att förbättra informationen för äldre. De äldre och deras anhöriga behöver rådgivning och vägledning i frågor som gäller åldrande och sociala frågor samt var och hur man vid behov kan få stöd och tjänster. Äldreomsorgen hoppas på att infopunkten på stadsbiblioteket ska tas emot på ett positivt sätt av stadens invånare och att många söker sig till infopunkten, säger äldreomsorgschef Benita Muukkonen i ett pressutskick. (mt)