DELA

Inflyttning håller elevantalet stadigt

Elevantalet på grundskolenivån hålls stadigt tack vare inflyttning enligt de senaste siffrorna från Ålands statistik- och utredningsbyrån, Åsub.
Men inflyttningen innebär att alltfler har ett annat modersmål än svenska.
Under höstterminen 2014 tog sig drygt 2 850 elever till de åländska grundskolorna. Majoriteten av dessa är lågstadieelever, medan 950 är högstadieelever. Tack vare inflyttningen hölls elevantalet på Åland i stort sett oförändrat trots att det började färre elever i ettan i augusti än de som gick ut högstadiet i våras.
Inflyttningen innebär att nästan 220 elever, eller åtta procent av de åländska skoleleverna har ett annat modersmål än svenska. Antalet har stigit med knappt 30 elever från förra läsårets 190 elever som talade ett annat språk. Då fick 100 av dem stödundervisning i svenska på 19 av Ålands 23 skolor.
Enligt Åsub har också antalet elever som får hemundervisning fördubblats från det förra läsåret. Nu är det 18 elever. (ag)