DELA

Hotell Esplanad i byggnämnden

På måndag tar stadsutvecklingsnämnden igen upp Hotell Esplanads utbyggnad i hörnet Ålandsvägen-Storagatan. Enligt anhållan vill ägarna ha ökad byggrätt och antal våningar så att en ny byggnad i fyra våningar byggs längs Storagatan.

Huset planeras för hotellverksamhet och viss kontorsverksamhet. Våningsytan anges till 4 070 kvadratmeter. Den nuvarande hotellbyggnaden breddas något.

Stadsarkitektens föreslår att nämnden begär infrastrukturnämndens utlåtande över planförslaget. (ao)