DELA

Holländer vill bli landshövding

Leif Holländer hade sökt tjänsten som landshövding på Åland, men hans ansökan hade tappats bort på Finansministeriet.
Först efter det att ansökningstiden gått ut uppdagades misstaget.
Leif Holländer har arbetat som internrevisor på landskapsregeringen. I dag har han en tjänst på landskapets utvecklingsenhet.
Talman Britt Lundberg har redan föreslagit att sittande landshövding Peter Lindbäck, ska fortsätta sin tjänst ytterligare åtta år.
Nu ska president Sauli Niinistö ta ställning i frågan. (ka-f)